10626571_10152797856672433_5461274959902871289_n.jpg
aaaa.jpg

F klavye grubumuz

GENEL MUHASEBE(ÖN MUHASEBE,BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE ŞiRKETLER MUHASEBESİ)

KURS KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

1.GRUP-HAFTA SONU ÖĞLEN :17:00-19:00

2.GRUP-HAFTA SONU ÖĞLEN :15:00-17:00

MUHASEBE DERSİ PROFESYONEL ŞEKİLDE MALİ MÜŞAVİR EŞLİĞİNDE VERİLMEKTEDİR.

ZİRVE+MİKROKOM GMS  PROGRAMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR

SINIFLARIMIZ 6 KİŞİLİKTİR.

TOPLAM KURS SÜRESİ 8 HAFTA 

KURSUMUZUN SONUNDA KATILIM BELGESİ SAHİBİ OLUYORSUNUZ

DETAYLAR İÇİN İLETİŞİM NUMARAMIZ 270 81 55 / 0 507 404 91 06

 

Temel Muhasebe
İlk branş olarak temel muhasebe eğitimleri ile başlamak istiyorum. Çünkü muhasebe konusunda herhangi bir eğitim almamış olanlara ilk etapta bu işin temeli ve çalışma sisteminin öğrenilmesini öneriyorum. Mantığı öğrendiğinizde işlemleri elle yada bilgisayarla yapmak oldukça basittir. Bu eğitimden sonra Bilgisayarlı Muhasebe kurslarına katılır, hem temel, hemde bilgisayarlı muhasebe konusunda yeterli konuma gelirsiniz. Temel muhasebe eğitimleri 168 saat sürecek eğitimlerden oluşmakta olup, bilanço, muhasebe defterleri mizan ve büyük defterleri yakından tanıyacak mali kurallara uygun şekilde doldurmayı öğreneceksiniz. Aynı şekilde varlık ve kaynak hesapları ile gelir tablosu düzenleme konusunda bilgi edineceksiniz.

 

 Muhasebe 
Muhasebe departmanlarının en önemli görevlerinden biri olan ön muhasebe eğitimi almak için 296 saat geniş kapsamlı bir eğitimlerden oluşmaktadır. Temel muhasebe eğitimlerine ek olarak bilgisayarlı muhasebe uygulamalarının yer aldığı bu eğitimi alıp, işe başlayan bir personel görevleri arasında günlük nakit akış bilgisi, ürün stok takibi ve müşterilerin çek senet gibi ödeme araçlarını takip etmektedir. Aynı şekilde haftalık ödeme işlemleri ve kasa defterinin doldurulması yer almaktadır. Eğitimlerin ilk etabında ticari defter ve belgeleri tanıyarak başlayacaksınız. Aynı şekilde irsaliye, fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile işletme defteri ve kıymetli evrakları tanıyacaksınız. Yine aynı şekilde maliye, vergi dairesi ve belediyelerde yapılan işlemleri öğreneceksiniz. Son olarak ise cari hesap, çek senet işlemleri ve entegrasyon gibi önemli eğitimler alarak ön muhasebeci olarak iş hayatına başlayacaksınız.

 

Bilgisayarlı Muhasebe
Eskiden sadece defter üzerinde yapılan ve uzun zaman alan muhasebe uygulamaları bilgisayar teknolojisi ile daha kolay ve hızlı hale gelmiştir. Bunun için Bilgisayar Destekli Muhasebe eğitimleri olup, özel yazılımlar olan ETASQLV8, LOGO GO ve MIKRO 12 gibi programları kullanarak muhasebe işlemleri gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz. Eğitim içeriği Ön Muhasebe branşında yer alan eğitimlerle hemen hemen aynı olup, tek farkı tüm sürecin bilgisayar üzerinde uygulanıyor olmasıdır. Aşağıda yer alan konu başlıklarında detaylı eğitimler alacaksınız.

 

Ticari Defterler ve Belgeler: Muhasebe kayıtlarının tutulduğu defterler ve resmi evraklar bu mesleğin en önemli konularından biridir. Bu aşamada ilk öğrenecekleriniz defter tutma sorumluluğu, nedenleri, defter tutmaktan muaf olanlar ve tutulması zorunlu muhasebe defterlerini öğreneceksiniz. Birinci sınıf tacirler ve serbest meslek sahiplerinin tutması gereken muhasebe kayıtlarını göreceksiniz. Aynı şekilde anlaşmalı matbaadan defter temini ve resmiyet kazanabilmesi için noter tasdiki konuları ele alınacaktır. Defterlerin kayıt kuralları, yıl sonunda tasdiki ve saklanması, kaybolması gibi detaylar yer almaktadır.

 

Fatura ve İrsaliye: Ticaretin en önemli 2 belgesi irsaliye ve faturalar hakkında yine detaylı eğitimler verilmekte olup, ilk etapta fatura tanımı, kullanım alanları, alış, satış, hizmet faturaları ile elde ve bilgisayarda fatura düzenleme konuları işlenmektedir. Devamında sevk irsaliyesi konusu işlenecek olup, alış ve satış irsaliyesi ile düzenleme zorunluluğu öğretilmektedir. Yine aynı şekilde elde ve bilgisayarda irsaliye hazırlama öğretilir. Son olarak ise irsaliyeli fatura ve taşıma irsaliyesi hakkında uygulamalı eğitimler verilmektedir.

 

Fatura Yerine Geçen Belgeler: Muhasebe işletmelerin en önemli bölümü olup, eksik yada hatalı yapılan işlemler maalesef zarar ve ziyana neden olabilir. Yukarıda yer alan fatura eğitimlerine ek olarak ayrıca fatura yerine geçen belgeleri yakından tanıyacak kullanım şekillerini öğreneceksiniz. Bu konuda en çok dikkat etmeniz gereken Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, ve Günlük Müşteri Listesi gibi uygulamalar dikkat çekmektedir.

 

İşletme Defteri:İşletmelerin büyüklüğüne göre farklı muhasebe defterleri olup, ilk öğreneceğimiz işletme defteri olacaktır. Gider kavramı ve işletme defteri gider sayfası kısmını doldurmayı öğrenecek, yine önemli bir konu olan KDV (Katma Değer Vergisi) oranları ve KDV hesaplamaları konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Gider kayıtlarının yapılması ve yanlış kayıtların usülüne uygun düzeltilmesini öğreneceğiz. Tabiki sadece gider değil, aynı zamanda işletme defteri gelir kısmının kullanımı ve dönem sonu işlemleri hakkında bilgi verilecektir. Envanter tanımı, envanter listesinin hazırlanması ve amortisman ayırma şartları detaylıca ele alınmaktadır. Dönem sonu işletme hesabı özetinin çıkarılması ve belgelerin, defterlerin saklanması ve ibrazı yer almaktadır.

 

Bilanço: İşletmelerin dönemsel faaliyetlerine dair sonuçların yer aldığı Bilanço eğitimleri muhasebenin yanımı ve fonksiyonları ile başlamaktadır. Kaydetme, sınıflandırma, özetleme, yorum, analiz ve bilgi verme şeklinde özetleyebiliriz. Muhasebenin temel kavramları, türleri ve hesap kavramı, hesaplara ilişkin terimler, hesap planı, hesapların işleyiş kuralları, temel mali tablolar ile bilanço ilkeleri, bilançonun biçimsel yapısı ve bilançonun temel denkliği gibi konularda geniş kapsamlı eğitimler yer almaktadır.

 

Yevmiye Defteri: Aynı şekilde günlük defter olarak ta bilinen yevmiye defteri ticari işlemlerin belgelere dayandırılmak sureti ile tarih sırasına göre kaydedilen defterdir. Bu aşamada öğreneceğiniz bilgiler özetle yevmiye defterinin şekli, açılış kaydı ve muhasebe fişinin düzenlenmesi, yevmiye defteri ile büyük defter ilişkisi, mizan ve mizan çeşitleri ile varlıkların hesaplanması, dönen ve duran varlıkların karşılaştırması öğretilmektedir. Aynı şekilde işletmenin kaynakları kısa ve uzun vadeli kaynaklar ile öz kaynaklar ve son aşamada nazım hesaplar öğretilerek bu modülde son bulmaktadır.

 

Büyük Defter: Muhasebeciler arasında Defteri Kebir olarak bilinen Büyük Defter yukarıda bilgisi verilen yezmiye defterine yapılan kayıtları oradan alarak hesaplara dağıtma işlemi yapmaktadır. Bu eğitimlerde öncelikle büyük defteri tanıma, düzenleme kuralları ve yevmiye defteri ile olan ilişkisi öğretilmektedir. Aynı şekilde tahsil, tediye ve mahsup işlemlerin aktarılması öğretilmektedir.

 

Mizan: Muhasebe işlemleri belirli sürelerde kontrol edilerek alacak, borç ve bakiye gibi durumlar mizan defterine kaydedilmektedir. Aylık, geçici ve genel mizan olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Bu eğitimlerde kursiyerlere aylık mizan düzenlenmesi, yorumlanması ve uygulama faaliyetleri öğretilmektedir. Aynı şekilde geçici mizan kuralları ele alındıktan sonra kesin mizan eğitimleri ile son bulmaktadır.

 

İşlem Tanımları
Bilgisayarlı muhasebe eğitimlerinde son modül olup, alım satım, kasa ve cari hesap tanımları ile stok, sipariş ve fatura tanımları ele alınmaktadır. Banka, çek senet ve sabit kıymet tanımları ile bu verileri bilgisayarda kayıt etme işlemleri yapılmaktadır.

 

0 312 270 81 55 / 270 81 15

İSTEĞE BAĞLI ÖZEL DERSLER İSTEDİĞİNİZ SAATLERDE İSTEDİĞİNİZ KADAR DERS İMKANI 

PROGRAMLARIMIZ PHOTO SHOP VE COREL DERSLERİ VERİLMEKTEDİR.

Photoshop Kursu Özel Bire Bir Dersler

Photoshop'un geliştirilen her yeni sürümü ile birlikte çalışma performansının arttırılmasının yanı sıra üretkenlik konusunda da artış imkanı sağlanmıştır. Daha hızlı ve etkin çalışabilmek mümkün olabilmektedir.

Photoshop fotoğraf düzenleme alanında endüstri standardı haline gelen bir programdır. Her yeni sürümünde bir önceki sürümüne göre geliştirilen araçlar sayesinde yaratıcılığınızı geliştirmeye olanak sağlamakta ve üretkenliğinizi arttırmaktadır.
Photoshop görsel düzenleme aracı olduğu kadar aynı zaman da görsel oluşturma programıdır. İhtiyacınız olan her türlü görsel efekt, çizim, renklendirme ve boyama bu program ile yapılabilir.

Bugün dijital ve basılı ortamda gördüğümüz poster, kitap kapakları, magazin fotoğrafları, broşürlerde kullanılan fotoğraflar ya Photoshop ile oluşturulmuştur ya da Photoshop ile düzenlenmiştir. Photoshop'un sahip olduğu güçlü düzenleme araçları sayesinde görselleri kullanılacağı medyaya göre en iyi hale getirmek mümkündür. Photoshop filtre ve eklentileri(plugins) ile çalışmalarınıza etkileyici efektler uygulayabilirsiniz.

Grafik Tasarımı Kursu İçin Gerekli Ön Bilgi

Digital ortamda yaratıcılığına güvenen, bu sektörde ilerlemek isteyen, temel bilgisayar bilgisine sahip herkes Grafik Tasarım eğitimine katılabilir.

Grafik Tasarımı Kursuna Kimler Katılmalıdır?

Grafik Tasarımı eğitimi; Yaratıcı yeteneklerini günümüz teknolojisi ile birleştirerek üretime dönüştürmek isteyenlerin katılması gereken bir eğitimdir. Görsel iletişim konusunda ilerlemek isteyen, güzel sanatlara ve tasarıma ilgi duyan ve yeteneklerini değerlendirmek isteyenler katılmalıdır. Yaratıcı yeteneğe sahip lise mezunları, üniversitelerin grafik, tasarım, güzel sanatlar vb. bölümlerinde öğrenci olan ya da bu bölümlerden mezun olanlar bu eğitime katılabilir.

Grafik Tasarımı Kursunun Kariyerinize Katkıları

Grafik Tasarım eğitim paketini başarıyla tamamlayan kursiyerler, dünya çapında geçerli bir mesleğe sahip olurlar. Öğrenilen tüm bilgiler, en son ve en yaygın kullanılan grafik tasarım yazılımları ve bilgilerinden oluşur. Tüm kursiyerler bu eğitim sonrasında, grafik tasarım dünyasını tanıyacak, gereklikleri öğrenecek, trendi takip edecek bir bakış açısına da sahip olacaklardır. Kursiyerler, eğitim süresince öğrendikleri kapsamlı yazılımlar sayesinde, yazılımlar arasındaki entegrasyonu da sağlayarak, programları daha iyi ve daha pratik kullanabilme özelliğine kavuşacaklardır.

Grafik eğitiminin ikinci bölümünde ise; Adobe Photoshop yazılımı ile yaratıcı tasarımlar oluşturmayı öğreneceksiniz. Geleceğin grafikerlerinin yazılımı olan bu program, ileri grafik eğitiminin kapsamındadır. Adobe ailesinin vektörel tabanlı programı olan Illustsrator; ambalaj tasarımı üzerine yaygın olarak kullanılan, multimedia ve grafikler için hazırlanmış bir illüstrasyon programıdır.  PDF formatının tüm olanaklarını kullanabilmeniz için Adobe Acrobat yazılımını da içeriğinde bulunduran bu eğitim paketi ile dünya standartlarında tasarımcılar sınıfına girmeye aday olacaksınız.

Grafik Tasarımı Eğitim İçeriği İki Bölümden Oluşmaktadır: 

GRAFİK TASARIM I

• Adobe Photoshop

• CorelDraw 

Grafik Tasarım Eğitimi Sonunda Hangi Sektörlerde Çalışabilirim?

• Matbaa

• Reklam ajansları

• Grafik tasarım stüdyoları

• Fotoğraf stüdyoları

• Gazete ve dergiler

• Şirketlerin pazarlama ve reklam departmanları

• Tekstil tasarım sektörü

• Ambalaj Tasarım

• Cam-Vitray

• Serbest Çalışma(Freelance )

Web tasarımı kursu 

Web Tasarım kursumuz 2 kişilik sınıflarda özel ders şeklinde derslerinizi toplam 30 saat verilmektedir.

Hafta içi ve Hafta sonu olarak gruplarımız ve isteğe bağlı saatlerde.

Genel olarak anlatılan programlarımız "HTML kodları,JOOMLA 3.2.1, isteğe bağlı diğer programlar"

Web tasarımının incelikleri ve tekniklerini öğretmeyi hedefliyoruz. Kursumuzu başarılı bir şekilde bitirdikten sonra binlerce kişiden bir adım önde olacaksınız ve iş bulma şansınız artacak…

Günümüzün ve geleceğin en önemli faktörlerinden birisi Web Sayfalarıdır. Tüm şirketler kendilerini müşterilerine Web sayfaları sayesinde tanıtmaktadır. Bu yüzden Web sayfalarının tanıtım ve pazarlama açısından önemi çok büyüktür. Yakın bir gelecekte ise Web sitesi olmayan firma kalmayacak diyebiliriz…

Web tasarımı Kursumuzda sizlere öğretmeyi amaçladığımız başlıca programlar; Adobe Photoshop ve Dreamweaver. İkisi de kendi alanında çok gelişmiş programlar olup bu programlar sayesinde en gelişmiş uygulamaları bile rahatlıkla yapabilirsiniz.

Photoshop ile web sitesi ara yüzü, web sitesi yerleşimini, web sayfası menülerini ve görsellerini hazırladıktan sonra Dreamweaver ile Photoshop ile hazırlanan tasarımı web sitesine dönüştürmeyi öğreneceğiz.

Birebir özel web tasarımı kursu ile bizim amacımız size bu programları en iyi ve anlaşılır şekilde öğretmek ve sizlerin içerisinde bulunan Web Tasarım yeteneğini ortaya çıkartmaktır.

Web Tasarım Kursu Ana Başlıkları

  • Photoshop ile web sayfası arayüzü oluşturma
  • Hazırlanan web sitesi tasarımı Joomla,Html, Dreamweaver kullanarak web sitesine dönüştürme
  • HTML kodlarını ve CSS yapısını anlama
  • Flash ve Swish programı ile hareketli menüler, flash bannerlar, flash slayt animasyonlar oluşturma
  • Hosting & Domain İşlemleri
  • FTP ve Site yayınlama
  • Arama motorlarına kayıt ve optimize işlemleri (SEO işlemleri)
  • Proje Çalışmaları

Web Tasarım Kursumuzdaki Proje Çalışması ile tüm kursiyerlerimiz eğitmen kontrolünde, tamamen kendilerinin tasarlayacağı web sayfası yapacaklardır. Böylelikle kurs süresi içinde gerçek bir web sayfası hazırlayacaksınız. Kursumuzu başarılı bir şekilde bitirdiğiniz takdirde gözünüze karmaşık gelen Web sayfalarını bile yapabilirsiniz.

Diğer Makaleler...

  1. cadcizimkursu
  2. PROG

www.facebook.com/sincanbilgisayar

3 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

15.jpg